Wspólna nauka

Organizowanie zajęć i warsztatów pozalekcyjnych

Wycieczki i stypendia

Fundowanie wycieczek i dofinansowanie stypendiów

W zgodzie z naturą

Propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia

ul. Jeziorna 24, Bartąg , 10-687 Olsztyn